Všeobecné podmínky

Následující Smlouva zdůrazňuje a vysvětluje podmínky společnosti BitAlpha AI. Tyto podmínky se vztahují na celou tuto webovou stránku, její služby a všechny relevantní dílčí stránky BitAlpha AI. Rozhodnete-li se tyto stránky používat, těmito stanovenými podmínkami se musíte řídit.

Obecné

Souhlas

Pokud s jakoukoli částí těchto Podmínek nesouhlasíte, webové stránky BitAlpha AI. musíte neprodleně přestat používat. Budete-li naše webové stránky nadále používat, tento váš úkon bude automaticky vyhodnocen jako souhlas s Podmínkami. Všechny Podmínky jsou platné pro všechny uživatele, a to po celou dobu používání těchto webových stránek.

Naše zásady můžeme bez předchozího upozornění kdykoliv změnit. Je vaší povinností tuto stránku pravidelně navštěvovat a s případnými změnami se seznámit.

Podmínky

V tomto dokumentu se my, BitAlpha AI, můžeme označovat zájmeny jako "my", "naše", "nás", "nám" atd. Stejně tak můžeme za účelem oslovení našich uživatelů používat zájmena druhé osoby, například "vy", nebo návštěvníky našich stránek označovat pojmy "klienti", "zákazníci" atd.

Zákonný věk

Vyžadujeme, aby všichni návštěvníci našich stránek byli v souladu se zákony své země plnoletí. V praxi to znamená, že v závislosti na vaší lokalitě vám musí být 18 nebo 21 let, nebo musíte být starší, než je případný minimální věk plnoletosti. Webové stránky a služby společnosti BitAlpha AI nejsou vhodné pro nezletilé. Pokud jste proto nedosáhli zákonem stanovené věkové hranice plnoletosti, tyto webové stránky okamžitě opusťte.

Poslední aktualizace: 14. prosince, 2022

Odmítnutí rizika

Služby společnosti BitAlpha AI

Společnost BitAlpha AI není kryptoměnový, finanční ani obchodní broker. Nenabízíme investiční poradenství, neposkytujeme finanční služby a nevyvíjíme obchodní nástroje. Společnost BitAlpha AI naopak propojuje uživatele s makléři, jenž jim tyto vhodné služby související s kryptoměnami a obchodováním poskytnout mohou.

Vezměte prosím na vědomí, že námi poskytované informace nepředstavují právní, finanční, investiční nebo jiné odborné poradenství. Veškeré investiční příležitosti a služby související s obchodováním do působnosti společnosti BitAlpha AI nespadají.

Informace

Na webových stránkách BitAlpha AI se mohou objevit informace týkající se kryptoměn, finančního trhu a obchodování. Tyto informace jsou poskytovány pouze pro vzdělávací účely, a neměly by být považovány za investiční poradenství. Svá obchodní rozhodnutí byste neměli zakládat na tomto obsahu, který na stránkách BitAlpha AI naleznete. Tyto informace totiž nepředstavují materiál využitelný v rámci rozhodování návštěvníků a uživatelů stránek.

Naším cílem je sice poskytovat užitečné informace o možných tržních příležitostech, nicméně nemůžeme zaručit věcnost, správnost, přesnost ani aktuálnost těchto informací. Trh s kryptoměnami a další finanční trhy jsou rizikové, volatilní a rychle se vyvíjí. Nemůžeme proto za všech okolností zaručit aktuálnost a relevantnost informací uváděných na těchto webových stránkách.

BitAlpha AI nenese odpovědnost za žádná vaše investiční nebo finanční rozhodnutí.

Rozsah služeb BitAlpha AI

Rozsah služeb BitAlpha AI je omezen výhradně na propagaci finančních a obchodních makléřů. Pokračováním v používání těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s našimi Podmínkami, a můžete tak pokračovat ve vytváření účtu. Po vytvoření účtu vás náš systém automaticky přiřadí k vhodnému partnerskému makléři. Tento makléř pak bude odpovídat za nabídku služeb relevantních pro vaše obchodování a finanční trh. Přiděleného makléře si můžete sami nezávisle vyhodnotit a poté se rozhodnout, zda jeho služeb chcete využít.

Než se rozhodnete investovat, věnujte prosím náležitou péči důkladnému průzkumu. Za případné ztráty vzniklé v důsledku používání našich služeb nebo služeb přiděleného makléře neneseme odpovědnost.

Upozorňujeme, že investováním můžete přijít o svůj kapitál. Nikdy proto neinvestujte více peněz, než jste ochotni ztratit, a svá investiční rozhodnutí vždy, je-li to možné, konzultujte s odborníkem.

Omezení světových zemí

Na stránky BitAlpha AI mohou přistupovat zákazníci z celého světa, nicméně naše služby nemusí být v zemi bydliště všech těchto návštěvníků zákonem povoleny. Zákony o obchodování se spekulativními aktivy se mohou v jednotlivých zemích lišit, a je odpovědností našich uživatelů ujistit se, že naše služby mohou ve své zemi legálně využívat.

Ve Spojeném království například obchodování CFD na kryptoměny zakazuje FCA prostřednictvím legislativy PS 20/10. Podobné zákony jsou v platnosti i v dalších zemích, včetně USA, Kanady a dalších evropských zemí. V rámci poskytování našich služeb nelze jednotně zohledňovat veškerou světovou legislativu, a proto je na odpovědnosti našich uživatelů, aby se před tím, než budou v používání těchto webových stránek pokračovat, seznámili se zákony platnými v místě jejich pobytu.

Vyloučení odpovědnosti za partnery

Na našich webových stránkách můžeme uvádět odkazy nabízející produkty a služby našich partnerů. Po kliknutí na tyto odkazy či zakoupení propagovaných produktů nebudou našim uživatelům účtovány žádné další poplatky.

Zároveň neneseme odpovědnost za případné ztráty vzniklé v důsledku použití některého z našich partnerských odkazů. Předtím, než tyto odkazy či propagované produkty a služby využijete, si proto proveďte vlastní průzkum.

Webové stránky BitAlpha AI

Výpadky

Přestože se snažíme být pro uživatele spolehlivou službou, nemůžeme zaručit, že na webových stránkách BitAlpha AI nebude docházet k výpadkům. Technické problémy, jenž mohou nastat v důsledku údržby stránek, mohou mít na funkčnost našich webových stránek a služeb negativní vliv. Tuto údržbu provádíme za účelem opravy technických závad a zkrácení s nimi souvisejících výpadků webových stránek.

Plánované odstavení stránek

V rámci zlepšování našich webových stránek můžeme provádět plánovanou údržbu. O tomto typu údržby se naše uživatele vždy snažíme informovat ještě před jejím zahájením, nicméně nemůžeme to stoprocentně zaručit. Může se proto stát, že přístup k webu BitAlpha AI a souvisejícím službám bude bez předchozího upozornění dočasně omezen.

Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění provádět změny na těchto webových stránkách a v jejich obsahu, a to včetně těchto Podmínek. Všechny změny vstoupí v platnost okamžitě poté, co je zveřejníme na webových stránkách BitAlpha AI. Je proto vaší odpovědností, abyste se se všemi změnami těchto Podmínek a ostatních aspektů webových stránek BitAlpha AI průběžně a z vlastní iniciativy informovali.

Odkazy třetích stran

Na webových stránkách BitAlpha AI mohou být uvedeny odkazy na zdroje a produkty třetích stran. Přestože tyto odkazy uvádíme pro obohacení a případnou edukaci našich uživatelů, za relevantnost a přesnost cílového obsahu neručíme. Tyto zdroje nijak nepodporujeme ani neověřujeme, a jejich ověření je tedy odpovědností samotných uživatelů.

Vlastnická práva

BitAlpha AI je vlastníkem těchto webových stránek. Na obsah zveřejněný na našich stránkách máme vlastnická práva a ty budeme případně uplatňovat. Jakékoli porušení našich práv může vést k přísným bezpečnostním opatřením a dalším právním krokům. Netolerujeme žádné nezákonné činnosti.

Bez našeho svolení nelze kopírovat texty, ilustrace, fotografie a další. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BitAlpha AI nejste oprávněni obsah našich webových stránek kopírovat, přenášet, distribuovat nebo šířit.

Obsah z webových stránek BitAlpha AI si však můžete vytisknout pro vlastní potřebu.

Vyloučení odpovědnosti

BitAlpha AI nenese vůči uživatelům žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody. Využití jakýchkoli informací poskytnutých prostřednictvím našich webových stránek je na vaše vlastní riziko. Odkazy nebo hypertextové odkazy na třetí strany jsou uváděny pouze pro informativní účely. Za obsah webových stránek třetích stran neodpovídáme.

V okamžiku vkládání odkazu jsme zkontrolovali, zda odkazy neodkazují na zavádějící obsah a zda tento obsah neobsahuje urážlivé výrazy. Tento obsah však nemůžeme nepřetržitě kontrolovat. Pokud na cílových stránkách zaznamenáte nezákonné materiály, dejte nám vědět, a my následně můžeme přistoupit k odstranění příslušných odkazů. Neneseme odpovědnost za nepřesnosti nebo chyby uvedené na webových stránkách BitAlpha AI nebo na odkazovaných webových stránkách třetích stran.

Změny a aktualizace

Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění návštěvníků na našich webových stránek provádět změny. Tyto změny mohou mít podobu aktualizací, úprav, nahrazení nebo odstranění obsahu v rámci celého webu BitAlpha AI, a to včetně těchto Podmínek.

Veškeré provedené změny nabývají okamžité účinnosti a uživatelé svým použitím webových stránek BitAlpha AI vyjadřují souhlas s těmito změnami. Za případné ztráty vyplývající z tohoto rozhodnutí neneseme žádnou odpovědnost.

Cookies

Soubory cookies na webových stránkách BitAlpha AI využíváme za účelem získání infomací o chování uživatelů, zlepšování našich webových stránek a údržby služeb. Chcete-li se o používání souborů cookies na BitAlpha AI dozvědět více, přečtěte si naše Zásady používání souborů cookies.

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které nám pomáhají identifikovat uživatele při jejich opětovné návštěvě a dalším používání našich webových stránek. Soubory cookies jsou pro naše uživatele i pro nás přínosem v mnoha ohledech. Pomáhají nám, mimo jiné, měřit a zlepšovat výkonnost stránek, přizpůsobovat naše služby jednotlivým uživatelům a řešit technické problémy.

Webové stránky včetně stránek BitAlpha AI využívají hned několik typů souborů cookies, přičemž každý z nich má svou vlastní funkci. Níže uvádíme tři hlavní typy souborů cookies, které na našich webových stránkách využíváme.

Nezákonná činnost

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s dodržováním všech příslušných zákonů. Vyzýváme naše uživatele, aby se při používání webových stránek BitAlpha AI zdrželi neuctivého, násilného nebo jinak protispolečenského chování. Sem se, mimo jiné, řadí sdílení nevhodného obsahu, virů a jiného nebezpečného obsahu.

Společnost BitAlpha AI má právo jakýkoli obsah, který považuje za škodlivý a/nebo urážlivý pro společnost a ostatní uživatele, kdykoliv odstranit. Nebudete-li dodržovat tyto námi stanovená pravidla, můžeme vám dočasně nebo trvale omezit přístup. Budeme-li to považovat za nezbytné, můžeme také kontaktovat příslušné orgány.

Dotazy a zpětná vazba

Máte-li k obsahu těchto Podmínek nebo obsahu webových stránek BitAlpha AI jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.